Co Vás zajímá?

6) SWOT analýza osobnosti

Osobní SWOT analýza je přehledná a rychlá metoda, která se věnuje čtyřem aspektům, konkrétně silným a slabým stránkám uživatele, dále příležitostem a ohrožením na trhu práce. Použití metody vede k reálnějšímu pohledu na vaši aktuální situaci na trhu práce a k ujasnění si vašich možností a k výběru vhodné strategie do budoucna.

Pomocí SWOT analýzy lze nalézt konkrétní problémy a rizika zkoumaného subjektu. Také lze nalézt konkrétní postupy pro vylepšení aktuální situace. Z výše uvedeného plyne, že právě SWOT analýza je ideálním nástrojem pro důkladnou sebereflexi.

Základem SWOT analýzy je identifikace jednotlivých vnitřních a vnějších faktorů osobnosti, a jejich rozdělení do následujících čtyř kategorií:

 • Silné stránky (anglicky: Strengths) – interní vlastnosti pozitivně ovlivňující dosažení cíle
 • Slabé stránky (anglicky: Weaknesses) – interní vlastnosti negativně ovlivňující dosažení cíle
 • Příležitosti (anglicky: Opportunities) – externí podmínky pomáhající dosáhnout cíle
 • Hrozby (anglicky: Threats) – externí podmínky ztěžující dosažení cíle

Základem SWOT je tabulka pro vepsání silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým čelíte. To Vám umožní vyzdvihnout Vaše silné stránky, vypořádat se s nedostatky a využít všech vhodných příležitostí.

Silné stránky (Strengths)

Slabé stránky (Weaknesses)

 • Vlastní schopnosti, zkušenosti, dovednosti, klady i přednosti.
 • Co můžete budoucímu zaměstnavateli říci o svých dovednostech, certifikacích, vzdělání a konexích v oboru?
 • V čem vynikáte a jste lepší než Vaši kolegové?
 • Umíte navazovat kontakty? Znáte se s vlivnými lidmi?
 • Jaké máte vlastnosti? Jste vůdčí typ nebo týmový hráč?
 • Co lidé považují za Vaši silnou stránku?
 • Na který z Vašich osobních a profesních úspěchů jste nejvíce pyšný?

Příklady: znalost PC, cílevědomost, absolvované kurzy, touha se vzdělávat, efektivní řešení problémů, zdravé sebevědomí, ...

 • Nedostatky.
 • Vyjmenujte úkoly, kterým se vyhýbáte, protože se obáváte, že je dobře nezvládnete.
 • Co lidé považují za Vaši nejslabší stránku?
 • Dosáhl jste vzdělání a máte dovednosti, které Vám zajistí zaměstnání, o něž usilujete? Pokud ne, kde je Vaše největší slabina?
 • Vyjmenujte své zlozvyky. Jste dochvilný? Dokážete se i ve stresu ovládat? Brání Vám přílišné zaměření na detaily dokončit práci včas? Buďte zcela upřímní!
 • Mají lidé v oboru lepší osobní vlastnosti, které jim umožňují uspět v dané profesi? Například řízení projektů? Veřejné vystupování?
 • Které osobní nedostatky omezují Váš úspěch?

Příklady: neefektivita, nedokončené vzdělání, zbrklost, nediplomacie

Příležitosti (Opportunities)

Ohrožení (Threats )

 • Dostupné možnosti.
 • Hledáte zaměstnání v rozvíjející se oblasti? Jak můžete využít současného tržního růstu?
 • Jste součástí aktivní profesní sítě, která Vás informuje o pracovních příležitostech?
 • Jaké trendy sledujete na místím trhu? Přicházejí nové společnosti nebo se stávající rozrůstají?

Příklady: rekvalifikace, práce v zahraničí, stáž, změna zaměstnání, zvýšení vzdělání, známosti

 • Vnější bariéry, bránící vám v získání zaměstnání.
 • Může některá z Vašich slabých stránek být hrozbou? Například nedůvěra ve vlastní prezentační dovednosti znemožňující zaměstnání v prodeji?
 • Jakým překážkám nyní čelíte v práci či při hledání zaměstnání?
 • Mění se Váš obor nebo požadavky na zaměstnance v oboru?
 • Představují změny v technologiích riziko ztráty zaměstnání, protože Váš obor bude zastaralý?

Příklady: Nemoc, pracovní selhání, ztráta zaměstnání, zkušenější a vzdělanější osoby na trhu práce

Tabulku pro SWOT analýzu naleznete na konci stránky.

Toto cvičení vám umoží provést realistický rozbor aktuální situace na trhu práce a ujasnit si možnosti a strategie repliky hodinek rolex, které se nabízejí jako perspektivní. Tato metoda ukazuje, jakým způsobem se díváte na své silné a slabé stránky a také jakým způsobem vnímáte okolní prostředí trhu práce, jaké na něm vidíte příležitosti a ohrožení.

Cílem je ujasnění si svých silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení na trhu práce v regionu nebo v odborné oblasti, o kterou máte zájem. A vytvořit základní strategii budoucího postupu na trhu práce s cílem využít svých silných stránek a příležitostí na trhu práce na jedné straně a eliminovat vliv slabých stránek a vyhnout se ohrořením na trhu práce na straně druhé.

Zdroj:

Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané: praktické metody, techniky a postupy / Vladimír Plesník, Petra Šobáňová. - Krnov : Reintegra, [ca 2014]. - 136 s.
ISBN 978-80-905810-1-2

Poznejte své silné stránky. WORK SERVICE [online]. [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://www.workservice.cz/Pro-Zamestnance/Co-je-dobre-vedet/Poznejte-sve-silne-stranky

Přiložené soubory

Tabulka pro SWOT analýzu osobnosti: tabulka-pro-swot-analyzu-osobnosti.docx