Co Vás zajímá?

Jak najít nabídky volných pracovních míst

Jak hledat a kde najít pracovní příležitosti?

Informace jsou všude kolem nás, jejich vypovídací hodnota je však různá. Neomezujte se pouze na informace určené těm, kteří hledají zaměstnání!

Hledání zaměstnání je možné rozdělit do dvou fází.

Na prvním místě je hledání inzerovaných volných pracovních míst, kontaktů a adres.

Na druhém místě je hledání neinzerovaných volných pracovních míst kontaktem potenciálního zaměstnavatele.

Inzeráty v tisku:

Denní místní a regionální tisk, specializované měsíční nebo odborné publikace, mívají také stránky s názvem Zaměstnaní. (nabídky práce, hledám práci atp. ). Pro přehlednost si poznamenejte periodicitu vydání každé jednotlivé publikace.

Není nutné každý titul kupovat, veřejné knihovny, stejně jako specializované poradny a poradenská pracoviště nabízejí volný přístup k nejrůznějším periodickým tiskům.

Využijte také informace z rozhlasu a televize. Některé rozhlasové a televizní pořady jsou přímo věnovány pracovní problematice.

Vlastní informační síť:

I členové Vaší rodiny patří do informační sítě, stejně jako přátelé a známí, přátelé přátel, spolužáci, lektoři z různých kurzů, osoby, se kterými jste se seznámil(a) při různých příležitostech apod.

Do okruhu známých patří nejenom ti, se kterými se osobně znáte, ale i všichni ti, se kterými se znají Vaši známí. Pomocí jedné osoby se seznámíte s další. Takto si svou vlastní informační síť vytváříte a udržujete. Hledat zaměstnání můžete i pomocí známých, je však nutné vycházet z reálných možností a z kontaktů těchto osob.

Jde o to najít správné lidi, kteří by Vás mohli informovat, kteří by mohli o Vaší situaci promluvit dále a pomohli by tak dalším novým kontaktům. Tyto osoby by Vám pomohly dostat se do tzv. nezveřejněných informací o pracovních možnostech - do nezveřejněného trhu práce.

Sledování webových stránek:

Jsou dva způsoby jak hledat hlášená pracovní místa na webových stránkách: můžete hledat podle webových stránek jednotlivých podniků nebo hledat stránky, které nabízejí různé pracovní příležitosti.

Podniky často nezveřejňují vyčerpávající informace o hledaných pracovních silách a o nabídce volných pracovních míst. Je vhodné si tyto informace osobně doplnit.

Na webových stránkách, které nabízejí volná pracovní místa, se také objevuje nabídka s možností předplatit si zasílání aktuální informace na určitou elektronickou adresu. Po upřesnění okruhu zájmů a termínů pak budete dostávat pravidelně nabídky, které by mohly být pro Vás zajímavé.

Seznam internetových stránek, specializovaných na hledání pracovních příležitostí, najdete na

http://www.jobs.cz

http://cz.jooble.org/

http://www.prace.cz

http://www.careerjet.cz

http://www.easy-prace.cz

http://www.jobpilot.cz

http://neuvoo.cz/

http://www.vypracujse.cz

http://www.prace-rychle.cz

http://www.profesia.cz

http://jooble.org/

https://cz.jooble.org/

https://www.europa.eu/eures

https://joblungo.cz/

Účast na fórech a prezentacích firem, podniků a škol

Umožňuje získat informace o činnostech podniků a zároveň získat kontakt na osoby, kterým můžete poslat svou nabídku.

K zjištění případného zaměstnavatele a získání informací a aktuální situaci v podniku, jeho perspektivách, rozšiřování činnosti můžete také využít výroční zprávy jednotlivých firem nebo tzv. : odvětvové - rezortní ročenky.