Co Vás zajímá?

4) Moje přenositelné znalosti a dovednosti

Přenositelné kompetence vyjadřují schopnosti vhodné pro každé zaměstnání. Patří mezi ně např. schopnost efektivně komunikovat, řešit problémy, samostatně se učit a pracovat v týmu, ale i znalost cizích jazyků či práce s počítačem. Pro mnohé pracovní pozice jsou dnes již tyto schopnosti a znalosti důležitější než odborné vzdělání.

Při hledání přenositelných znalostí a dovedností v tomto cvičení mějte na paměti, že hledáte své charakteristiky – své schopnosti a dovednosti – na kterých chcete založit svou marketingovou strategii vůči potenciálním zaměstnavatelům. Schopnosti a dovednosti, které vlastníte, jsou jedinečné a ne vždy si je dostatečně uvědomujeme, nebo je prezentujeme zaměstnavateli, protože je sami pro sebe považujeme za běžné a „nevytahujeme se“ jimi. Ve výběrovém řízení je jejich zmínění výhodou. Snažte se proto uvést vše, na co si vzpomenete. V závěrečném kroku budete mít možnost udělat jejich selekci a zvážit, co se pro kterého zaměstnavatele uvádět hodí a co ne.

V následující tabulce jsou uvedeny příklady schopností – ty své vepište do bílého políčka pod příklady. Každý z uvedených druhů schopností máte možnost ohodnotit pro další použití čtyřstupňovou škálou: 1 (špičková úroveň), 2 (nadprůměr), 3 (průměr), 4 (podprůměr),

Schopnost

Sebereflexe

Hodnocení

Moje řídící schopnosti

Umím ovlivňovat druhé pro dosažení ekonomických nebo politických cílů.


Umím organizovat akce, rozplánovat čas a dávat pokyny svému týmu pro jejich naplnění.


Umím motivovat lidi ke spolupráci a plnění stanovených cílů.

Moje komunikační schopnosti

Umím dobře formulovat.


Umím naslouchat.


Umím prezentovat své názory a diskutovat o nich.


Umím předávat informace.

Moje kreativní schopnosti

Umím vymýšlet nové věci a pracovní postupy.


Umím navrhovat nové tvary.


Umím improvizovat.

Moje technické schopnosti

Umím pracovat s různými druhy nástrojů, materiálů a strojů.


Umím promyslet jednotlivé kroky, jak nástroje použít při výrobě nějakého předmětu.

Moje schopnost matematického myšlení

Umím vypočítat i složitější matematické úkony a využívat je v praxi.


Chápu matematické zákonitosti.


Nedělá mi problém nacházet matematická řešení různých praktických úloh.

Moje prostorová představivost

Mám schopnost představit si vícerozměrný tvar v prostoru z různých úhlů pohledu.

Moje jazykové schopnosti

Umím cizí jazyk, ovládám dobře nejen mluvenou řeč, ale i gramatiku.


Umím odbornou terminologii v cizím jazyce a jsem schopen v oblasti svého odborného zájmu vystupovat na veřejnosti a psát odborné články.

Moje administrativní schopnosti

Mám schopnost rychle a přesně provádět administrativní úkony.


Umím vést přesné a přehledné záznamy všeho, co v kanceláři probíhá.


Mám schopnost promýšlet a perfektně plnit administrativní úkony.

Moje sociální schopnosti

Mám schopnost jednat citlivě, ohleduplně, taktně s kýmkoliv.


Mám schopnost naslouchat a chápat potřeby druhých.

Moje umělecké schopnosti

Mám schopnost umělecké tvořivé práce – kreslit, psát, modelovat, ovládat různé malířské techniky.


Mám pohybové nadání, výrazové schopnosti pro herectví.


Hraji na klavír (nebo na jiný hudební nástroj).

Moje schopnosti v oblasti financí

Umím dobře počítat.


Umím sestavit rozpočet, udělat vyúčtování.


Umím běžné účetní operace.


Znám různé finanční produkty i to, jak je nejlépe využívat a kombinovat.

Moje manuální schopnosti

Umím dělat jakoukoliv manuální práci.


Umím dělat jemnou manuální práci.


Umím dělat jen hrubou manuální práci.

Moje schopnosti vědeckého myšlení

Mám schopnost abstraktně myslet, tj. uvažovat ne na základě konkrétního materiálu, ale na základě pojmů, vzorců a schémat.


Mám schopnost experimentovat a chápat vědecké principy.

Moje schopnost ovládat výpočetní techniku

Zvládám uživatelsky všechny běžně používané softwary.


Snadno se učím nové počítačové programy. Ovládám i složitější funkce.


Naučil jsem se sám udělat webové stránky v .html, baví mě to.Přiložené soubory

Přiložený soubor: tab_4_prenositelne-kompetence.rtf