Co Vás zajímá?

Chci rozvíjet své kompetence

Jak mohu rozvíjet své kompetence?


Hledáte konkrétní zaměstnání, ale chybějí Vám potřebné znalosti a dovednosti (kompetence), abyste měl(a) reálnou šanci na úspěch. Je tedy nutné, abyste je získal(a) v praxi - krátkodobým zaměstnáním nebo cestou odborné přípravy.

Rozvíjet své kompetence v praxi

Získání chybějících kompetencí lze tak, že si vytypujete a zvolíte profese, které jsou příbuzné těm, co jste již vykonávali, k jejichž výkonu není nutné žádné další doplnění vzdělání a které vám umožní získat a rozvíjet znalosti a dovednosti, potřebné pro výkon zaměstnání, pro které jste se rozhodli a které vás zajímá.

Podívejte se na jednotlivá sebereflexní cvičení a začněte se zabývat přenosem pracovních zkušeností z povolání, která jste již vykonávali - výsledkem jsou - rychle dosažitelné cíle.

Abyste mohli přesně stanovit své rychle dosažitelné cíle, pomohou vám také cvičení týkající se kompetencí - odborných znalostí a dovedností, které jste si v dříve vykonávaných povoláních osvojili (cvičení č. 1 - 4). Ke cvičením je připojená přehledná tabulka, kam si můžete jednotlivé profese zapisovat. Váháte-li mezi zařazením profese do kolonky rychle dosažitelné nebo zařazením do kolonky dosažitelné po doplnění odborného vzdělání, pomohou vám informace uvedené v rubrice Profese. Získáte tak informace o podmínkách dostupnosti jednotlivých povolání a utvrdíte se v tom, zda dané povolání pro vás rychle dostupné nebo dostupné až po doplnění vzdělání.

Vyznačte si tato povolání do tabulky ve cvičení č. 36 - rychle dosažitelné cíle. Pokud u daného povolání váháte s označením „rychle dostupné" resp. „povolání dostupné po vzdělávacím kurzu", přejděte na cvičení č. 23. Získáte informace o povoláních a o podmínkách jejich dostupnosti. Utvrdíte se v tom, zda je dané povolání pro Vás rychle dostupné nebo je dostupné až po případném zaškolení.

Po vyplnění tabulky si můžete utřídit svoje cíle v závislosti na motivaci, znalostech a dovednostech, pracovním chování a pracovních omezeních a také podle aktuální situace na trhu práce.

Není-li vám něco zcela jasné nebo máte-li s vypracováním cvičení nějaké problémy, podívejte se na sebereflexní cvičení 1 - 4.

Pokud nevíte, jak postupovat při hledání zaměstnání, přejděte na Jak efektivně hledat zaměstnání.

Rozvíjet své kompetence doplněním vzdělání, odbornou přípravou, dalším vzděláváním, rekvalifikací

Jestliže jste se rozhodli získat kompetence, které vám chybějí pro výkon určitého povolání, formou dalšího vzdělávání, znamená to, že jste si vybrali povolání, které je příbuzné některé profesi, kterou jste již vykonávali, ale k jeho výkonu vám chybí vzdělání.

Chcete-li prohloubit znalosti a dovednosti formou dalšího vzdělávání, nejprve si ujasněte takto dosažitelné cíle a zastavte se u těch povolání, která jsou příbuzná povoláním, která jste dosud vykonávali a která jsou na trhu práce žádaná.

Pokud to, co umíte, není dostačující, abyste si našli práci, znamená to, že musíte projít další odbornou přípravou.

Jestliže neumíte posoudit, zda případná další odborná příprava a doplnění vzdělání vám k něčemu bude, podívejte se na část nazvanou Profese. Vyhledejte potřebné informace o povoláních a o podmínkách jejich dostupnosti. Budete mít jistotu, že po další odborné přípravě bude dané povolání pro vás opravdu dostupné.

Nyní přejděte na Chci si vybrat vhodnou vzdělávací příležitost, typ školení, odborné přípravy, rekvalifikační kurz.

Pomohou vám informace uvedené v rubrice Vzdělávání a/nebo Chci si vybrat vhodnou vzdělávací příležitost.