Co Vás zajímá?

Chci si ověřit plán profesního rozvoje

Chci prověřit projekt profesního rozvoje

Už delší dobu promýšlíte svůj projekt profesního rozvoje. Co jste udělal(a) pro to, abyste zjistil(a) do jaké míry je realizovatelný?

Postupujte podle níže uvedených etap, které Vám pomohou strukturovat Vaše úvahy.

1. etapa: Volba povolání, které odpovídá mému profesnímu profilu

Abyste zjistili, zda povolání, na které se orientujete, je pro vás vhodné, projděte si cvičení č. 29 a vypracujte si cvičení č. 30.

Pokud narazíte na potíže s pojmy pracovní způsobilost, pracovní omezení nebo pracovní chování, podívejte se znovu na Chci sestavit plán profesního rozvoje.

2. etapa: Volba odpovídající trhu práce

Nejprve musíte získat informace týkající se možnosti uplatnění v konkrétní profesi (na národní, regionální nebo místní úrovni). Znamená to sledovat inzeráty v tisku, rozhlase, televizi, na webových stránkách. Ptejte se odborníků v dané profesi a podívejte se také na Profese.

Pokud již tyto informace máte, vyplňte cvičení č. 31 - volba odpovídající trhu práce. Do tabulky si zapište:

  • v I. sloupci povolání / profese, o které máte zájem a rozhodli jste se, že si o nich zjistíte více informací,
  • do sloupce II. si zaznamenejte, zda je daná profese na trhu práce (místním, regionálním, národním) poptávaná hodně (++) dost (+), přiměřeně (=), málo (-) nebo vůbec ne (--). Potřebné informace najdete na webových stránkách v části Hledání zaměstnání,
  • do III. sloupce si poznamenejte, kolik inzerátů poptávající pracovníky dané profese jste našli a na kterém informačním zdroji,
  • IV. sloupec je určen pro zaznamenání informací o povoláních / profesích získaných od odborníků.

3. etapa: Rozhodnout se

Po vyplnění předchozích cvičení č. 30 a 31 můžete nyní přejít ke shrnutí informací ve cvičení 32 (Rozhodnout se), což vám pomůže při vlastním rozhodování.

Proberte znovu svou profesní volbu:

  • se svými blízkými: s rodinou, s přáteli, s kolegy, se spolupracovníky, s personalistou,
  • s pracovníky z oboru, na který se zaměřujete,
  • s profesními poradci.

Nezapomínejte, že můžete využít rady a pomoci odborných pracovníků z úřadů práce:
http://portal.mpsv.cz/sz/local

4. etapa: Sestavení a realizace plánu profesního rozvoje

Provedli jste volbu povolání / profese a již jste se rozhodli?

Nyní vás čeká sestavení způsobu, jak dosáhnete toho, abyste odpovídali požadavkům kladených na dané povolání / profesi, tj. sestavení plánu profesního rozvoje, pomocí kterého přejdete od fáze přemýšlení o projektu profesního rozvoje do fáze jeho realizace.

Nechte se vést pokyny a přejděte na další cvičení č. 33 a poté pokračujte dále!