Co Vás zajímá?

Strategie hledání zaměstnání

Jak si zorganizovat čas

Produktivní hledání práce začíná získáním organizačních schopností a plněním naplánovaných úkolů ve stanoveném čase. Určete si termíny zveřejnění Vašeho inzerátu v místním, regionálním, centrálním, nebo odborném tisku.

Sledujte webové stránky s nabídkou volných pracovních míst, každý den odpovídejte minimálně na jeden inzerát, vyhledejte poptávku a nabídku pracovních míst různých zaměstnavatelů, ptejte se lidí z okolí, kteří vykonávají práci podobnou té, o kterou se ucházíte a která Vás zajímá. Plánujte si telefonáty, volejte osobám, se kterými jste se již dříve kontaktoval(a) a které Vám mohou pomoci.

Mějte na paměti, že hledání práce je práce sama o sobě!


Jak mám sledovat žádosti o zaměstnání, jak mít přehled o zaslaných nabídkách a žádostech

Pokud jste již odeslal(a) žádost o zaměstnání, motivační dopis nebo odpověď na inzerát, nebuďte pasivní!

Je důležité, aby ze všeho, co jste již udělal(a) byl vidět nějaký výsledek!

Pro přehlednost je vhodné psát si záznamy o všech kontaktech a průběžně si je zaznamenávat do přehledné tabulky.

Termíny odpovědí ze strany zaměstnavatelů se různí. Je vhodné se po 14 dnech zeptat, jak vypadá situace, jaké jsou Vaše vyhlídky. Můžete se zeptat na předpokládaný termín písemné odpovědi, a pokud Vaše nabídka nebyla přijata, je dobré vědět proč.

Jak si udělám přehled

Pro přehlednost si můžete podobnou tabulku připravit.

Zaznamenávejte si: datum, kdy a komu jste odpověděl(a) na inzerát, o jakou pracovní pozici jste se ucházel(a), kde jste nabídku našel(a), zda jste posílal(a) také CV a motivační dopis, Vaše opakované telefonáty a získané odpovědi. Nezapomínejte si udělat kopie všech dokladů, které jste odesílal(a), poznámky atd.!

Instituce

Pracovní pozice

Kde jsem nabídku našel(a)

Datum odeslání

Předpokládaný termín odpovědi

Kontaktní osoba a její funkce

Výsledek

Hotel Praha

recepční

Úřad práce ČR

1. 3. 2013

8. 3. 2013

Firma Abc

hosteska

www. jobs. cz

4. 3. 2013

1. 5. 2013

Jak dál?

Stanovujte si malé reálné cíle!

Promluvte si se známými, kolegy i odborníky. Každý Vám může dát typ nebo nápad.

Nezapomínejte však - nikdo nemá stoprocentní pravdu! Vyslechněte všechno, ale jednejte podle vlastní úvahy.

Podívejte se na internetové stránky, které nabízejí rady, jak hledat zaměstnání a poskytují aktuální informace ze sféry zaměstnanosti.

Jsou to především www stránky Úřadu práce ČR a najdete je na adrese - http://portal.mpsv.cz

http://portal.mpsv.cz/sz/local - Informace o úřadech práce ČR

http://portal.mpsv.cz/sz/call_centrum - Kontakt na call centrum Správy služeb zaměstnanosti MPSV

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod - Co dělat při ztrátě zaměstnání

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno - Hledání volných pracovních míst

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly - Vyhledávání v databázi základních a středních škol umožňující vyhledávání i podle oborů

Nezapomínejte, že můžete využít rady a pomoci odborníků, kontakty najdete v rubrice :

Přehled externích pracovišť pdf

Psychologové pdf