Co Vás zajímá?

Profese - povolání

Co je potřeba vědět o různých profesích?

Abychom získali spolehlivou informaci, která jasně a přesně definuje profesi, která nás zajímá, je potřeba vědět:

  • co je náplní činnosti v této profesi: aktivity, úkoly, odpovědnosti, a zda to odpovídá vašim představám,
  • co můžete očekávat: pracovní podmínky, výše platu, možnosti zvyšování kvalifikačních požadavků s ohledem na rozvoj technologií,
  • jaká jsou očekávání zaměstnavatelů: úroveň požadovaného vzdělání a dalších kompetencí,
  • kolik je na trhu práce volných pracovních míst dané profese a jakou konkurenci lze zhruba očekávat, tj. kolik zájemců se obvykle na jedno volné místo hlásí,
  • jak hledat volné pracovní místo a jak uspět u výběrového řízení.

Prvním krokem je v každém případě zvolit jednu nebo více profesí, při jejímž výkonu budou optimálně využity vaše schopnosti!

Webové stránky s informacemi o profesní orientaci

Na internetu je dostupných mnoho informací o profesích. Uvádíme zde některé z nich:

  • Charakteristiky povolání - základní informace o pozicích, podmínkách, osobnostních požadavcích atd. Jednotlivá povolání jsou rozdělena do profesních skupin: http://www.narodnikvalifikace.cz/
  • Zájmové oblasti volby povolání - grafické zpracování padesáti zájmových oblastí umožňuje výběr povolání, podle určitých oblastí zájmu klienta: http://portal.mpsv.cz/
  • Katalog povolání - podrobné informace o povoláních a typových pozicích: http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx
  • Národní soustava povolání - stále se rozvíjející databáze popisů povolání: http://www.nsp.cz/.
  • Národní soustava kvalifikací - stále se rozvíjející databáze popisů kvalifikací: http://www.narodni-kvalifikace.cz/

Další informace a služby z oblasti profesního poradenství vám poskytnou pracovníci úseku poradenství každého úřadu práce: http://portal.mpsv.cz/sz/local, http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska

Informace, které vás mohou zajímat:

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska/info_porad