Co Vás zajímá?

5) Moje kariérové hodnoty

Slyšeli jste o někom, že hledá zaměstnání, ve kterém si přeje být nespokojený? Jistě ne, všichni se snažíme získat zaměstnání, ve kterém chceme být maximálně spokojení s dobrou pracovní náplní, s přátelským pracovním kolektivem, s odpovědným a spravedlivým vedením, s odpovídajícím nebo i lepším finančním ohodnocením a ideálně hned někde za rohem našeho trvalého bydliště. Někteří si ještě kromě toho potrpí na jméno a prestiž, které má jeho zaměstnavatel. Souhrn těchto aspektů podílejících se na naší spokojenosti v zaměstnání a angažovanosti v ní nazýváme kariérovými hodnotami, které ve své podstatě vyjadřují preferenci aspektů práce způsobujících naši spokojenost v zaměstnání.

Kariérové hodnoty jsou velice subjektivní. Vaše se mohou lišit od těch, které má váš partner, rodiče nebo přátelé.

Nesoulad podmínek v zaměstnání s vašimi kariérovými hodnotami se vám dříve nebo později připomene. Život je ale také o kompromisech a i v tomto ohledu je nutno zvažovat, co je lepší. Zda zůstat bez zaměstnání nebo udělat kompromis a z některých kariérových hodnot slevit.

Cílem tohoto cvičení je inventura kariérových hodnot, které má mít vaše budoucí zaměstnání a zaměstnavatel. Pozorně si seznam přečtěte a vyberte 5 kariérových hodnot, které jsou pro vás nejvýznamnější.

MOJE KARIÉROVÉ HODNOTY

Pracovní hodnoty vztahující se k osobnímu rozvoji a kreativitě

- uplatnění kreativity, inovativních přístupů a schopností řešit problémy

- profesní růst a kontinuální vzdělávání

- prestiž povolání nebo zaměstnavatele

- společenské postavení

- samostatnost a nezávislost

- odpovědnost a rozhodování za ostatní, manažerská pozice

- rozvíjet nové myšlenky a teorie

Pracovní hodnoty vztahující se k vlastnosti pracovní činnosti

- rozmanitost

- rutinní práce s předvídatelným obsahem

- práce venku

- práce uvnitř

- fyzická práce

- dušení práce

- flexibilita pracovního nasazení

- práce podle stanoveného harmonogramu

- práce v souladu s osobním životem

- práce zahrnující společenské aktivity, týmová práce

- práce s kontaktem s klienty

- klid, pohodlí, žádný stres

- využívání špičkových technologií

- precizní práce s malou tolerancí chyb

- práce s prvky dobrodružství a rizika

- péče o jiné lidi

- práce s finančními prostředky

- prodej věcí nebo služeb

- využívání literárních schopností

- využívání matematických schopností

- práce s dětmi

- práce obsahující častý pobyt mimo domov

- práce s nemocnými, s handicapovanými nebo se starými lidmi

- práce, při které je potřeba trpělivost a přesnost

- práce se stroji

- práce se zvířaty

- dávat nebo přijímat objednávky od jiných

- opravovat různé věci

- vystupovat na veřejnosti nebo dělat zábavu jiným

- pracovat s uměleckými formami a designem

- práce v rizikových povoláních

- bezpečnost práce

Pracovní hodnoty vztahující se k prospěchu z práce

- odpovídající finanční ohodnocení

- ocenění loajality se zaměstnavatelem

- ocenění pracovního výkonu

- ocenění spolehlivosti a kvality odváděné práce

Pracovní hodnoty vztahující se ke klimatu a managementu pracoviště

- přátelské prostředí

- spravedlivé a důsledné vedení (management), které je vzorem a rádcem

- zřetelně komunikované úkoly

- vysoký stupeň hospodářské soutěže vně podniku

- vysoký stupeň zdravé rivality uvnitř podniku

- stabilita zaměstnání

- dodržování etiky

Zde si můžete výše uvedené preference zformulovat podle pořadí významnosti (první = pro vás nejvýznamnější). Pomůže vám to při hledání zaměstnání a při psaní průvodních a motivačních dopisů.