Co Vás zajímá?

Sebehodnoticí nástroj ProNet pro ICT

Sebehodnoticí nástroj ProNet je určen pro ty, kteří:

  • mají alespoň základní znalosti a dovednosti v oblasti ICT,
  • mají zájem vytvořit si přehled o svých znalostech a dovednostech v oblasti ICT,
  • hledají přehled povolání odpovídající jejich profesní orientaci.

ProNet online poradenský nástroj má tři části:

  • V první části si uživatel zmapuje znalosti a dovednosti v oblasti ICT.
  • Ve druhé části má uživatel možnost pojmenovat své kompetence sociální, organizační, technické, počítačové, umělecké a další.
  • Třetí část je dotazník zpracovaný podle Hollandovy typologie pracovního prostředí a osobnostní orientace (RIASEC), která je jednou z nejvíce používaných teorií kariérového poradenství. Kromě toho omega repliky hodinek využívá evropskou databázi ESCO – Evropská klasifikace dovedností, kvalifikací a povolání.

Nejedná se v žádném ohledu o psychodiagnos­tický test ani o „Jáchyme, hoď ho do stroje“. Výstupy z ProNet online poradenského nástroje se doporučuje kon­zultovat s ka­riérovým poradcem.

Stránky projektu ProNet : http://www.university-dropout.com/, kde je také vstup do ProNet online poradenského nástroje, který je dostupný na http://onlinetool.university-dropout.com/cs/login. Sebehodnoticí nástroj je použitelný vícekrát a je ZDARMA. Pro vstup je potřeba vytvořit si uživatelský účet.