Co Vás zajímá?

Jak zdůvodnit zájem o konkrétní pracovní pozici

Potenciálnímu zaměstnavateli je potřeba nejen projevit o pracovní pozici zájem, ale také vyzdvihnout své silné stránky!

Ke zdůvodnění zájmu je zapotřebí:

  • Znát dobře své možnosti a zdůraznit ty, které jsou důležité pro budoucí zaměstnání, umět o nich pohovořit.
  • Zdůvodnit svou motivaci, zdůraznit svůj zájem o určitou pracovní pozici.
  • Znát dobře své odborné možnosti, umět je spojit s profesí, o kterou se ucházíte.
  • Zamyslet se nad tím, abyste neusilovali o zaměstnání, které je v rozporu s vašimi požadavky.

Pokud máte jasno ke každému z uvedených bodů, neměly by vzniknout žádné potíže při zdůvodňování vašeho zájmu o určitou pracovní pozici. Je vhodné najít si všechny argumenty a průběžně si je zaznamenávat. To vám umožní vylepšovat je před každým dalším přijímacím pohovorem.

Potřebujete-li na tomto úkolu ještě pracovat, můžete využít sebereflexní cvičení, na která se dostanete po nezávazné registraci ve třetí nabídce programu Chci sestavit plán profesního rozvoje.

Zapamatujte si, čím podpořit své argumenty!

  • Mluvte konkrétně, všeobecná prohlášení nejsou přesvědčivá.
  • Uvádějte přesné příklady.
  • Uvádějte čísla a dokumenty, které byste mohli případně poskytnout a které by byly ilustrací toho, o čem jste hovořili.
  • Nezapomínejte, že musíte být schopni doložit to, co říkáte.

Umění „prodat sám sebe"

Správné odůvodnění zájmu o konkrétní práci je to, které vzbudí zájem zaměstnavatele!

Zkuste si promluvit o svých argumentech se známými, kolegy nebo s odborníky. Každý vám řekne, co se mu na vaší prezentaci líbí, a co se mu nelíbí. Nikdo nebude mít stoprocentní pravdu. Vyslechněte všechno, co bude řečeno, a pak jednejte podle vlastní úvahy.

Nezapomínejte, že můžete využít rady a pomoci odborných pracovníků z úřadů práce:

http://portal.mpsv.cz/sz/local