Co Vás zajímá?

Příručky

1) Jak efektivně hledat práci

Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy ve spolupráci Asociace výchovných poradců, o. s. a Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu o. p. s. v roce 2007.

Příručka vyšla v poměrně velkém nákladu a byla distribuována prostřednictvím Úřadu práce České republiky. Je určena zejména uchazečům o zaměstnání a může být použita např. jako pracovní podklad pro Job Club.

Soubor je stažení v dolní části textu tohoto okna.

2) Jak uspět ve výběrovém řízení

Informační brožura Jak uspět ve výběrovém řízení je jedním z výstupů projektu Institut trhu práce, který realizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Hospodářská komora ČR a Národním vzdělávacím fondem v letech 2007-2008. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Brožura je určena zejména pro uchazeče o zaměstnání, kterým byla distribuována prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Soubor je stažení v dolní části textu tohoto okna.

3) Informační balíček pro 50+

Informační balíček pro 50+ byl vydán v rámci projektu „Regionální strategie celoživotního vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce v Olomouckém kraji pro zvyšování zaměstnanosti“. Web: www.centrum-vzdelavani.cz. Kontakt na redakci: Olomouc Training Centre, s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc (otc@otc-olomouc.cz, tel/ fax: 585417823). Tisk a grafická úprava: Petr Kupka, Lermontovova 327/3, 772 00 Olomouc, Česká republika © Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti Olomouc Training Centre, s.r.o. je zakázáno publikování, přetištění nebo distribuce jakéhokoliv materiálu zveřejněného v tomto Informačním balíčku. Vyšlo v roce 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Soubor je stažení v dolní části textu tohoto okna.

Přiložené soubory

1) Jak efektivně hledat práci: jak_hledat_efektivne_praci-01.pdf

2) Jak uspět ve výběrovém řízení: itp-jak-uspet.pdf

3) Informační balíček pro 50+: informacni_balicek_pro_50.pdf