Co Vás zajímá?

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání

Co je uznávání výsledků neformálního vzdělávání?

Výkonem určité profese se rozvíjejí znalosti, dovednosti a kompetence i bez absolvování školy, školení nebo kurzu. Pracovník tak může perfektně ovládat svoje „řemeslo", ale nemá na tyto znalosti, dovednosti a kompetence oficiální doklad. Získat jej může prostřednictvím uznávání kvalifikace. Tento proces se řídí Zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vyhlášce k tomuto zákonu, a procesu jeho implementace.

Jak postupovat? Pokud standardně ovládáte nějaké povolání nebo řemeslo a chtěli byste si z různých důvodů nechat si svoje schopnosti ověřit a získat celostátně platný certifikát:

  • Na stránkách Národní soustavy povolání (http://www.nsp.cz/) v katalogu povolání vyhledejte příslušné povolání a pozorně si přečtěte vše, co se zde o daném povolání píše. Seznamte se i s informacemi, které jsou uvedeny u každého nadpisu pod "zobrazit podrobnosti".

  • Na stránkách Národní soustavy kvalifikací (http://www.narodni-kvalifikace.cz/) vyhledejte opět dané povolání a pečlivě pročtěte vše, co je zde uvedeno. Kliknutím na text v jednotlivých řádcích se otevře nové okno, ve kterém jsou popsána kritéria hodnocení a způsob, jakým je ověřeno, že danou pracovní činnost ovládáte.

    Ověření probíhá formou zkoušky. Instituce, které mají oprávnění zkoušku provádět, jsou uvedeny pod názvem "Autorizovaná osoba". Kliknutím na "zobrazit" se dozvíte, kde daná instituce sídlí a kontakty na ní.

    Může se stát, že v katalogu povolání (viz výše) je Vámi vybrané povolání uvedeno a zde ne, protože ještě nebylo zpracováno.

  • Kontaktujte danou autorizovanou osobu a informujte se o dalších podmínkách zkoušky jako je cena, termín a délka zkoušky.

Více informací na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/overovani-a-uznavani-vysledku-dalsiho-vzdelavani

https://univ.cz/aktuality/faq

Kvalifikaci si lze nechat uznat nejen pro potřeby českého trhu práce, ale také pro ten evropský. Vytváření společného trhu vyvolává potřebu mobility kvalifikovaných pracovních sil a tedy i srovnatelnosti získaných kvalifikací. Dřívější snahy o harmonizaci systémů odborného vzdělávání (stanovení společných standardů, určující délku a obsah odborného vzdělávání) nevedly k žádoucím výsledkům. Proto se pozornost EU i těžiště vlastních aktivit přesunulo k tzv. uznávání kvalifikací. Podmínkou uznávání kvalifikací je jejich transparentnost.

Proces uznávání kvalifikací se v ČR řídí Zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

Základní informace najdete na:

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-kvalifikaci,

kde se píše: V zásadě je nezbytné rozlišovat mezi dvěma základními pojmy - uznáváním odborné kvalifikace (tedy způsobilosti k výkonu profese) a uznáváním odborného vzdělání (jinými slovy doložitelně ukončeným vzděláním):

  • Uznávání odborných kvalifikací (tj. profesní uznávání)
  • Uznávání dosaženého vzdělání (tj. akademické uznávání)

--------------------------------------------------------------------------------

Více na stránkách:

http://www.msmt.cz/eu/uznani-odborne-kvalifikace

http://www.europass.cz/