Co Vás zajímá?

Chci zjistit možnosti dalšího profesního rozvoje

Co mohu udělat pro svůj další profesní rozvoj?Mnoho lidí si přeje změnit své povolání nebo podnik, ve kterém pracují, ale nevědí, na jakou profesi se mají zaměřit, jakou další pracovní pozici si mají vybrat. Následující stránky Vám pomohou, abyste rychle určil(a) maximum možností Vašeho dalšího profesního rozvoje tj. abyste zjistil(a) co nejvíce informací o jednotlivých povoláních a pracovních pozicích, která Vás zajímají a na která byste se mohli následně zaměřit.

Existuje několik základních způsobů, jak se ve „světě povolání" zorientovat:


Každý z vyjmenovaných způsobů nabízí další možnosti.

Postupujte podle následujících pokynů. Vyberte si jednu z možností, která vám nejvíce vyhovuje, a nechte se vést.

Jak dál?

Můžete využít sebereflexní cvičení v další části tohoto programu, která vám pomohou rozšířit seznam možností dalšího profesního rozvoje. Vstup do nich naleznete pod nabídkou Sebereflexní cvičení .

Cvičení č. 1 - 4 Moje odborné znalosti a dovednosti vám usnadní zamyslet se nad povoláními, která:

  • jsou nejbližší Vašim kompetencím, Vašemu zaměření, Vašim zájmům
  • budou pro Vás dostupná po absolvování dalšího vzdělávání nebo rekvalifikačního kurzu
  • Vás motivují.

Cvičení č. 23 - 28 Poznat různá povolání vám pomohou získat informace o povoláních, která jsou:

  • nejbližší (příbuzná) Vašemu současnému povolání
  • z oblasti Vašich současných pracovních činností
  • jsou na trhu práce požadovaná.

NEZAPOMEŇTE PRŮBĚŽNĚ UKLÁDAT INFORMACE DO SVÉHO ELEKTRONICKÉHO PORTFOLIA!


Udělejte si čas a shromážděte co nejvíce informací dříve, než provedete vlastní profesní volbu. Změnit profesi nebo pracovní pozici je závažné rozhodnutí a vyžaduje poměrně dost času. Shromážděte si maximum informací před tím, než se rozhodnete.

Pokud chcete pomoci s volbou povolání, vypracujte si cvičení 29 - 32 Provést profesní volbu.

Cvičení 33 - 35 vám pomohou Sestavit plán profesního rozvoje. Naleznete zde další cenné rady, jak postupovat.

Nezapomínejte, že můžete využít rady a pomoci odborných pracovníků z úřadů práce:

http://portal.mpsv.cz/sz/local anebo se na nás můžete s důvěrou obrátit e-mailem nebo telefonicky .