Co Vás zajímá?

Chci si nechat uznat kvalifikaci získanou v praxi

Co to znamená „nechat uznat kvalifikaci získanou praxí“?

Máte-li určité pracovní zkušenosti a nemáte na ně doklad (např. výuční list), máte možnost podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání takovýto doklad získat.

Postupujte následovně:

1) Otevřte si portál www.narodni-kvalifikace.cz

2) Vyberte obor kvalifikace

3) Vyberte název profesní kvalifikace

4) Přečtěte si pokyny k realizaci zkoušky

5) Stahněte si soubory, které jsou vpravo pod nabídkou KE STAŽENÍ:

  • Kvalifikační standard
  • Hodnoticí standard
  • Autorizované osoby

6) Prostudujte si podrobně zejména hodnoticí standard a způsob, jakým se prověřuje, že dané kritérium hodnocení splňujete.

7) Ze seznamu autorizovaných osob vyberte instituci, ve které chcete skložit zkoušku, a danou instituci kontaktujte se žádostí o bližší informace ke zkoušce.

8) Přihlášku ke zkoušce o uznání profesní kvalifikace si stahněte na následujících stránkách, kde jsou ještě další informace:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pro-uchazece-o-uznani-dilci-kvalifikace

9) Pokud splníte všechny požadavky stanovené hodnoticím standardem získáte osvědčení o uznání profesní kvalifikace s celostátní platností.