Co Vás zajímá?

Nalezení kariérového cíle

Zda se vám podaří najít práci hravě na základě nějaké smysluplné náhody, nebo až po vynaložení systematického úsilí, rozhoduje více faktorů. Některé z těchto faktorů ovlivnit můžete, jiné nikoliv. Mezi neovlivnitelné například patří ekonomická situace vašeho regionu či města, vznik nových či zánik stávajících pracovních míst a velikost nabídky a poptávky po vaší profesi. Co ovlivnit naopak můžete, je vaše hodnota na trhu práce (vaše zaměstnatelnost) a to, jak budete hledat své nové zaměstnání.

Přestože univerzální návod jak hledat nové zaměstnání neexistuje, nabízíme vám sadu postupů pro efektivní hledání zaměstnání.

Tyto postupy vám pomohou především v případě, že chcete získat pracovní místo odpovídající vašim znalostem, dovednostem a představám a takové místo se delší dobu neobjevuje v běžné inzerci. Přesto je možné, že se ve vašem okolí vyskytuje. Nemůžete se ovšem spokojit jen s odpovídáním na inzeráty, protože zaměstnavatelé z různých důvodů inzerují jen 20 – 25 % svých volných pracovních míst. Navíc se tato volná místa dostávají k velkému počtu zájemců a je potřeba počítat s velkou konkurencí ve výběrovém řízení.

Pokud si nejste jisti tím, čeho chcete v profesním životě dosáhnout, čím se živit nebo o jakou pracovní pozici se zajímat, nabízíme Vám sadu sebereflexních cvičení. Pomohou vám zamyslet se nad tím, co nazýváme kariérovým cílem nebo chcete-li cílem profesní dráhy. Usnadní vám to poznání vašich profesních předpokladů, znalostí a dovedností, na kterých je dobré stavět při hledání zaměstnání. Vašim kariérovým cíle se může stát cokoliv, čeho chcete ve svém profesním životě dosáhnout v horizontu několika nebo více let.

“Lidé s jasně formulovanými cíli dosahují lepších výsledků a v kratší době, než si lidé bez stanovených cílů umějí vůbec představit.”

Brian Tracy

http://www.briantracy.com