Co Vás zajímá?

Linky na další související webové stránky

Tuto stránku nyní spravuje Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., které se podílelo na realizaci projektu Informační a poradenský systém pro další profesní vzdělávání - více informací na www.nvf.cz.

http://www.replayvet.eu/

Stránky projektu Replay-Vet, zabývající se postavením nízkokvalifikovaných pracovníků na trhu práce a možnostmi, jak zlepšit jejich zaměstnatelnost.

https://www.university-dropout.com/cz_index.html

Webová on-line aplikace určená pro ICT lidičky, kteří hledají uplatnění v oboru, ve kterém sice mají dostatek znalostí a zkušeností, ale nemají na to žádný doklad o studiu.

http://www.zaloz-podnik.cz/

FREE interaktivní nástroj je učen pro podporu poradenských pracovníků, lektorů, trenérů a dalších odborníků, kteří pracují s nezaměstnanými, kteří se chtějí osamostatnit a založit si vlastní podnikání. Tato podpora je chápána ve smyslu zlepšení jejich dovedností a kompetencí v oblasti podnikání, kreativity a inovací.

http://www.inno-career.com/

Modulově uspořádaný vzdělávací program pro kariérové poradce.

http://www.vaseprofese.cz/

Původní výstup projektu Informační a poradenský systém pro další profesní vzdělávání Vaseprofese.cz je funkční na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys