Co Vás zajímá?

Chci sestavit plán profesního rozvoje

Co znamená sestavit projekt profesního rozvoje?

Znamená to:

  • definovat profesi, kterou chcete nebo můžete vykonávat,
  • nalézt cestu: promyslet a naplánovat etapy, kterými se k dané profesi dopracujete.

Definování projektu profesního rozvoje není jednoduchá záležitost, je potřeba vyhradit si na tuto činnost dostatek času.


Jak si vypracuji svůj projekt profesního rozvoje?

Pro vytvoření projektu profesního rozvoje je potřeba:

Identifikovat různé možnosti, zvážit jejich klady a zápory a vykročit správným směrem vám pomohou sebereflexní cvičení. Nejjednodušší variantou je dodržet jejich sled, ale můžete zvolit i postup náhodný a začít kterýmkoliv z 36 cvičení. Doporučená jsou ta, jejichž pořadová čísla jsou ve žlutém kolečku.

O úlohách přemýšlejte a s rozhodnutím nepospíchejte! Neváhejte se opakovaně vracet ke stejnému tématu a měnit výsledky své práce, upřesňovat a obohacovat je.

Cvičení si můžete vytisknout prázdná a pracovat s nimi později s tužkou v ruce, ale můžete si je vyplnit i přímo v počítači. Důležité závěry a zjištění se vám budou ukládat sama do vašeho elektronického portfolia, které také můžete vytisknout.